תג נכה לרכב

קימל - משרד עורכי דין

מידע נוסף

בעקבות בעיות רפואיות המגבילות אותנו בכושר הניידות, משרד התחבורה מאפשר להגיש תביעה לקבלת תג חניה לרכב. ישנם ארבעה סוגי תגי נכה: תג נכה רגיל, תג נכה על כיסא גלגלים, תג נכה רגיל מטעם משרד הביטחון, והאחרון, תג נכה על כיסא גלגלים מטעם משרד הביטחון. בעל זכאות יכול לקבל תג חניה אחד עבור שני רכבים. כאשר בעבר, בעלי תג נכה היו מקבלים שני כרטיסים קשיחים. תג החניה לא נושא על גביו את מספרי כלי הרכב של בעל הזכאות ובמידה ומגיע פקח, הוא מזהה במערכת הפנימית של משרד התחבורה כי בעל הזכאות אכן זכאי להחנות בחניית נכים. במידה ובעל הזכאות לתג נכה הינו קטין (עד גיל 18) או משפת אומנה, ישלחו שני תגי נכה.

כאשר מבקש הזכאות אינו בעל הרכב, יש לשים לב כי ישנם תצהירים אותם חובה למלא עם עו"ד טרם הגשת התביעה.

חשוב לדעת – הוועדות לקבלת תג נכה מתקיימות ללא נוכחות מגיש התביעה ו/או המייצג ולכן מאוד חשוב לא למהר ולהיות פזיז אלא לשים דגש ולהתייעץ עם משרדנו טרם הגשת התביעה.

חשוב לזכור – כי התג הינו אישי ואינו ניתן להעברה, ניתן לעשות שימוש בתג נכה רק כאשר בעל התג עצמו נמצא ברכב.