תאונות עבודה

קימל - משרד עורכי דין

מידע נוסף

תאונה עבודה קריא נזק שנגרם תוך כדי ועקב עבודה, או בדרך אליה ואף בדרך חזרה ממנה, בכפוף לחוק. למשל, אם אירעה לך תאונה בדרכך למקום העבודה, בדרך הרגילה בה אתה נוהג לנהוג, התאונה תיחשב לתאונת עבודה.

במסגרת תאונות עבודה נכללות גם קטגוריות של מחלות מקצוע וכן פגיעות מיקרוטרואמה:

מחלות מקצוע הינן מחלה שהנפגע חלה בה עקב עבודתו. כלומר, הנפגע חלה בעקבות אופי עבודתו ו/או תנאיה וזאת בהתאם לרשימת המחלות כקבוע בתקנות. כך למשל, אם נגרמה לך פגיעה בשמיעה עקב חשיפה ממושכת לרעש מזיק במקום העבודה ללא אמצעי מיגון מתאימים, פגיעה זו צפויה להיות מוכרת כמחלת מקצוע.

יש לזכור כי קיימת תקופת התיישנות על תביעות מכל סוג לרבות תאונות עבודה ולכן מומלץ לא להזניח אלא לבחון מייד עם קבלת אבחנה מהרופא המומחה מה קובעות התקנות וכן החוק בנושא זה.
תביעות בנושא פגיעה מעבודה עליך להגיש לביטוח הלאומי תוך 12 חודשים מיום האירוע, אחרת צפוי להישלל מהעובד חלק מהפיצוי ומהזכויות המגיעות לו, לכן במקרה כזה מומלץ לפנות למשרדנו המתמחה בתחום בסמוך ככל הניתן למועד הפגיעה.

הצעדים אותם יש לבצע מול המוסד לביטוח לאומי:

  • שלב ההכרה – המוסד לביטוח לאומי יבחן את המקרה ויחליט האם להכיר בו כפגיעה בעבודה. במקרה בו ביטוח לאומי לא מכיר בתאונת עבודה או במחלת מקצוע כפגיעה מעבודה הערעור על כך הינו לבית הדין בלבד. במידה והמוסד לביטוח לאומי הכיר בתביעה, התובע צפוי להיות זכאי לקבלת דמי פגיעה.
  • תשלום דמי פגיעה – לאחר ההכרה ישלם המוסד לביטוח לאומי פיצוי כספי (“דמי פגיעה”) בגין ההיעדרות מהעבודה עקב הפגיעה. הפיצוי ניתן על אובדן ההכנסה בעבור עד 90 ימי ההיעדרות הראשונים, בשיעור של 75% מהשכר הממוצע של העובד ברבעון שלפני הפגיעה.
  • קביעת דרגת נכות על מנת לקבוע מהי חומרת הנזק, על התובע להגיש לאחר קבלת מלוא דמי הפגיעה תביעה לקביעת דרגת נכות. התובע יזומן לוועדה רפואית ובהתאם לאחוזי הנכות שיקבעו ע”י רופא המוסד, ייקבע גם גובה הפיצוי.
    נכות בשיעור של עד 8% לא מזכה בפיצוי. נכות בשיעור של 9% ועד 19% מזכה בפיצוי חד פעמי ונכות בשיעור של 20% ומעלה מזכה את העובד בקצבה חודשית. נוסף על כך, התובע צפוי להיות זכאי לקבל טיפול רפואי חינם בגין הוצאות שנגרמו לו חרף הפגיעה. חשוב לציין שאין קשר בין העובדה שהתובע שב לעבודה לבין הזכאות שלו למענק חד פעמי או לקבלת קצבה חודשית לאחר תקופת דמי הפגיעה. לנפגעים בעלי דרגת נכות גבוהה קמות זכויות נוספות, כגון סיוע בשיקום מקצועי, שכר לימוד, סיוע בהתאמת תנאי המגורים, רכישת אביזרים רפואיים, קצבה מיוחדת בנוסף לקצבה החודשית הקבועה לצורך הוצאות מיוחדות וטיפולים אישיים ועוד.
    כתוצאה מפגיעה בעבודה יכולה להיות לנפגע עילת תביעה נוספת כנגד גורמים נוספים. מקום בו התאונה או המחלה אירעו עקב רשלנות המעביד, ניתן יהיה להגיש כנגדו תביעת נזיקין, מקום בו מדובר בתאונה דרכים אשר מוכרת גם כתאונת עבודה, אזי לתובע הזכות לממש את מלוא זכויותיו לאחר הטיפול מול המוסד לביטוח לאומי, גם מול חברת הביטוח. כיום, מעסיקים רבים מבטחים עצמם בפוליסות חבות מעבידים המקנות להם כיסוי והגנה מפני תביעות רשלנות המוגשות כנגדם על ידי עובדיהם . כמו כן עשויה לקום עילת תביעה בגין פגיעה בעבודה במסגרת פוליסת ביטוח חיים, ביטוח מנהלים, תאונות אישיות, ביטוח אובדן כושר עבודה או כל פוליסה אחרת המכסה את המקרה ואת הנזק אשר ארע