פטור ממס הכנסה

קימל - משרד עורכי דין

מידע נוסף

פטור ממס הכנסה
על פי חוק כל אזרח מחויב לשלם מס עבור הכנסה שהוא מייצר בין אם מדובר בהכנסה מעבודה או מהשכרת דירות. אך ישנם בינינו אזרחים אשר מוחרגים מחוק זה, כגון אזרח הסובל מנכות וממשיך לייצר הכנסה הנובעת מעבודה או מהשכרת נכס, עשוי להיות זכאי לפטור עד תקרה שנקבעת ע”י מס הכנסה מתשלום המס הטבה זו חלה לדוגמה על נכה עיוור וכן על נכים שלהם נכות משוקללת בשיעור של 90% ומעלה.

אדם הסובל מנכות רשאי לעבוד ולזכות בפטור ממס? דרגת הנכות נקבעת ע”פ המצב הרפואי בלבד ואינו תלוי במצב התפקודי. מכאן, שאדם יכול להיות חולה מאוד, ועל אף זאת לעבוד במשרה מלאה או חלקית ולהיות זכאי לפטור מלא ממס הכנסה.

האם יש תקרת גיל לקבלת פטור ממס ? התשובה היא מאוד פשוטה ומסתכמת במילה אחת – לא ! כל אזרח בעל הכנסה רשאי לפנות לאור ליקוייו הרפואיים לבחינת זכאותו לפטור ממס גם עם במקביל הוא מקבל קצבת נכות מעבודה, קצבת זקנה, קצבת שאירים, ניידות או שירותים מיוחדים.

האם אחוזי נכות שנקבעו לי ע”י רדיפות הנאצים לדוגמה נחשבים לטובת הפטור ממס ? וגם כאן התשובה היא מאוד פשוטה ומסתכמת במילה אחת – כן !

על מנת לקבל את הפטור המיוחל, על פקיד השומה להיעזר בוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי, היות ואלו הם אשר קובעים את דרגת הנכות הרפואית של כל תובע לפטור. רק לאחר שהביטוח הלאומי החליט על שיעור הנכות התיק יוחזר למס הכנסה. מומלץ לאורך כל התהליך להיעזר בייעוץ וייצוג משפטי בעזרת משרד עורכי דין המכיר מקרוב את האינטראקציה בין פקיד השומה לביטוח הלאומי, את הטפסים הנדרשים ואת שיטת חישוב הנכויות לטובת הפטור ממס, כל זאת על מנת לקצר את זמני הטיפול בתביעה, לצמצם משמעותית את מספר הועדות הרפואיות ולמקסם את תקופת הפטור לה תהיה זכאי.